Cho Thuê Căn Hộ Carillon 5 1 Phòng ngủ 7 triệu; 2 Phòng ngủ 9 triệu; 3 Phòng ngủ 11 triệu; Shop 20 triệu

Carillon 5

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Cho Thuê Căn Hộ Carillon 5 Loại căn 1 Phòng ngủ 7 triệu; 2 Phòng ngủ 9 triệu; 3 Phòng ngủ 11 triệu; Shop 20 triệu