Dự Án Căn Hộ Carillon 5 Tân Phú

Căn hộ Carillon 5

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Thông tin Dự Án Căn Hộ Carillon 5 Tân Phú

  • Diện tích đất: 3029,1 m2.
  • Diện tích hầm : 2827 m2
  • Diện tích hầm lửng : 1686 m2
  • Mật độ xây dựng : 39,95%
  • Hệ số sử dụng đất : 7 lần
  • Quy mô xây dựng : 1 tầng hầm suốt và 1 hầm lửng + 20 tầng cao với 221 căn hộ và 8 shophouse.
  • Tầng 1, 2: Shophouse
  • Tầng 3-19: căn hộ.
  • Diện tích căn hộ từ: 45,6m2 – 95 m2.
  • Loại căn hộ: căn hộ carillon 5 tính theo diện tích thông thuỷ